Tampico Mexico Coca-Cola bottler cover

BCN7360

Cia Embotelladora de Tampico, S.A. Apartado 223 Tampico, Tamps., Mexico Deliciosa Coca-Cola Refresanted cover:16.3x9.2cm postmark:Tampico 1939-07-08 arrival postmark:Collsville Conn 1939-07-10 Mexico 20 centavos airmail

$45-50