The Presidio (1988)

 

The Presidio (1988)

 

IMDB

 

©1988 Paramount Pictures